19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

1918 Mondros Mütarekesi sonrasında ülkemizin birçok bölgesi düşman işgaline uğramış vaziyetteydi. Anadolu’ya düşman kuvvetleri henüz girememişti. Memleketin dört bir yanında bu işgallere karşı halk direniş göstermekteydi. Mustafa Kemal Paşa, 9.Ordu Müfettişi olarak Samsun’a gönderilmişti. Emrinde iki kolordu bulunmaktaydı. Bu görev Mustafa Kemal Paşa’ya gayet geniş yetkiler sağlıyordu.

MUSTAFA KEMAL PAŞA BAĞIMSIZ YENİ BİR TÜRK DEVLETİ İÇİN ADIMLARINI ATTI

Paşanın Samsun’a yollanmasının gerekçesi, bölgedeki tedbirsizlik ve güvensizlik olaylarını yerinde gözlemleyip gerekli önlemleri almaktı. Mustafa Kemal Paşa ise ulusal egemenliğe dayanan, kayıtsız şartsız ve bağımsız yeni bir Türk devleti kurmanın gerekli olduğunu düşünüyordu.

İşte 19 Mayıs 1919 tarihi, Atatürk’ün attığı bu adımlarla başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar gelen sürecin başlangıcıydı.

Atatürk, 10.Yıl Nutku ile gençliğe emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin yücelmesi ve gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşabilmesi için genç kuşağın bedenen, ruhen, fikren, ahlaken iyi yetiştirilmesi gerektiğine inanmıştır. Bu nedenle Atatürk, gençliğin beden eğitimi ve spor faaliyetlerine, spor ve sporcuya büyük önem vermiştir. Millî Mücadele’ye başlamak, Misak-ı Millîyi ilan etmek ve Kuvayı Milliye teşkilatını kurmak amacıyla; Samsun’da Anadolu topraklarına ayak bastığı 19 Mayıs 1919 gününü de TBMM’nin 20 Haziran 1938 tarihinde 3466 sayılı kararı ile “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kabul edilmesini sağlayarak Türk gençliğine verdiği önemi ortaya koymuştur.

Hürriyetin, bağımsızlığın, egemenliğin, Cumhuriyet’in yılmaz bekçileri olan; Türk gençliğine bayram olarak armağan edilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!