9. sınıfa kayıt yapmak isteyen öğrencilerimizin ön kayıt başvuruları 17.06.2019 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır. Veli ve öğrencilerimizin aşağıda belirtilen belgelerle birlikte okulumuza şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1. Öğrenci Nüfus Cüzdanı – Aslı ve Fotokopisi
2. Veli Nüfus Cüzdanı – Aslı ve Fotokopisi (Anne ve Babanın Kimliğinin Fotokopisi)
3. Diploma Notu veya 5.-6.-7.-8. Sınıf Başarı Ortalamalarını Gösterir Belge (E-okul veya Mezun Olunan Okuldan Alınabilir)
4. Öğrenciyi Bakmakla Yükümlü Olan Kişinin Sigorta Bilgileri (Bağ-Kur, SGK veya Emekli Sandığı Sicil Numarası)
5. Nefes (Solunum), Göz (Renk Körlüğü), Kulak (İşitme), EKG Testleri
6. Kan Grubu Kartı – Aslı (Kimlikte Yazılı Değilse)
7. 1 Adet Fotoğraf
8. LGS Sonuç Belgesi
9. *Spor Lisans Belgesi (Birden Fazla Lisansı Olan Öğrencilerin Her Lisansı Ayrı Puanlandırılacaktır.)
10. *İl, Ülke Kültür, Bilim Yarışmalarında Elde Edilen Derece Belgeleri
*9. ve 10. Maddeler öğrencinin yeteneklerine bağlı olarak varsa talep edilmektedir.