Koordinatörlüğünü ve kuruculuğunu okulumuz Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Tugay ÖZALP’ın ve Kırşehir Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi Müdür başyardımcısı aynı zamanda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Esma ÇETİNKAYA’nın yaptığı “7’den 70’e Hitap Eden 7 Coğrafi Bölge 7 Şair” projesinde, proje kurucuları ve proje öğretmenleri, ilk proje toplantısını gerçekleştirdi.

“7’den 70’e Hitap 7 Coğrafi Bölge 7 Şair” adıyla Türk edebiyatı üzerine yapılması planlanan bu projede 7’den 70’e hitap eden Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde doğmuş, yetişmiş, sanat anlayışlarını (şiir anlayışlarını) oluşturmuş ve bu sebeple Türk edebiyatında önemli bir yer etmiş şairlerin; hayatlarını ve eserlerini, şiirlerini, şiirlerinin içerik (konu ), üslup (biçem), nazım biçimi, nazım birimi ,ölçü, uyak( kafiye) , aliterasyon, asonans, söz sanatları, tema, ana düşünce; sosyolojik, psikolojik ve edebi gibi farklı açılardan metin merkezli metin inceleme yöntemiyle şiirlerin değerlendirilerek e-Twinning aracılığıyla kaliteyi arttırma düşüncesindeyiz. Aynı zamanda projeye alınan farklı coğrafi bölgelerde doğmuş, yetişmiş ve sanat hayatını oluşturmuş şairlerin şehirlerini, coğrafya disiplinini merkeze olarak farklı coğrafi bölgelerde doğmuş şairlerin coğrafi bölgelerinin ve illerinin kültürel olarak tanıtılması hedeflenmektedir. Bundan dolayı 7 farklı coğrafi bölgede yaşayan ve görev yapan 7 farklı Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak e-Twinning aracılığıyla bir araya gelmeyi hedefleyerek “7’den 70’e Hitap 7 Coğrafi Bölge 7 Şair” projesini hayata geçirme düşüncesindeyiz.

“7’den 70’e Hitap Eden 7 Coğrafi Bölge 7 Şair” adlı projede öğretmenlerimiz, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Türk Dili ve Edebiyatı yıllık ders planında “Şiir” ünitesinde belirtilen kazanımları, proje aracılığıyla uygulamış olacaktır. Proje sonunda öğrenciler:

Metin türlerinin(şiirlerin) ortaya çıkışı ve tarihsel dönemi ile ilişkisini belirlemiş olacak,

Metinlerin(şiirlerin) temalarını ve içeriklerini (konularını ) belirlemiş olacak,

Metinlerin(şiirlerin) üslup (biçem) özelliklerini belirlemiş olacak,

Metinleri(şiirleri) yapısal özelliklere göre değerlendirmiş olacak,

Metinleri(şiirleri) semantik (anlamsal) olarak değerlendirmiş olacak,

Metinlerde(şiirlerde) milli, manevi ve evrensel değerler ile sosyal ve tarihi ögeleri belirlemiş olacak,

Metinlerde(şiirlerde) edebiyat, sanat ve fikir akımlarının, anlayışlarının yansımalarını değerlendirmiş olacak,

Metinleri(şiirleri) yorumlamış olacak,

Aynı zamanda proje yer olan öğretmenler ve öğrenciler, farklı coğrafi bölgelerde doğmuş ve yetişmiş şairler ile ilgili ortak ürün ortaya koymak için çapraz eşleşme yöntemiyle eşleşip çalışmalarını sürdürerek ortak ürün ortaya koyacaklardır.

“7’den 70’e Hitap Eden 7 Coğrafi Bölge 7 Şair” projesinde yer alan öğretmenler:

Marmara Bölgesi / Tekirdağ Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Tugay ÖZALP,

Marmara Bölgesi / Tekirdağ Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gülfidan ÖZYURT,

Marmara Bölgesi / Tekirdağ Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmeni Mustafa BAYRAM,

İç Anadolu Bölgesi / Kırşehir Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi Müdür başyardımcısı Esma ÇETİNKAYA

İç Anadolu Bölgesi / Ankara Sincan Erkan Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Özlem BAYOĞLU,

Akdeniz Bölgesi / Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Figen NARCI,

Doğu Anadolu Bölgesi / Bitlis İhlasiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Seçil ATASOY

Akdeniz Bölgesi / Kahramanmaraş Sultan Alparslan Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Seyit Ahmet GÜZEN