051

 

Muharrem ayı, içerisinde müstesna günlerden biri olan aşure gününü de barındırır. Aşure, Muharrem ayının onuncu günüdür. İsmini Arapça on manasına gelen “aşera” kelimesinden almıştır. Dilimizde, bugün pişirilip dağıtılan tatlıya ad olarak “aşure” şeklinde telaffuzu yaygındır. Tarihte bugün, insanlık ve İslam tarihi açısından önem taşıyan bazı olaylar meydana gelmiştir. Rivayetlere göre Hz. İbrahim aşure günü dünyaya gelmiş, Hz. Musa ve kavmi Firavun’un zulmünden bugünde kurtulmuş, Hz. Nuh’un gemisi Cûdi dağına aşure günü oturmuştur… Bu özellikleri bakımından aşure bir sevinç, mutluluk ve kutlama günüdür. Nitekim Hz. Aişe’den nakledilen bir rivayette, cahiliye döneminde Kureyşlilerin aşure gününü kutladıklarından; Kâbe’nin örtüsünü değiştirip oruç tuttuklarından bahsedilmektedir.

Aşure günü Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerince de kutlandı. Aşure gününün birlik ve beraberliği güçlendireceğine ve öz değerlerin yaşatılmasına, gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle okulumuz 12. sınıf öğrencileri tarafından alt sınıflara aşure ikram edilerek paylaşmanın önemi vurgulandı.

11