CAD-Math Projemiz, bilgisayar destekli çizim ve grafiklerin matematiksel boyutlarının görsellerini ve tasarımını içerir. Proje ortaklarımızın STEM çalışmaları ile CAD-MATH dünyasının derinliklerini keşfedebilecekleri demokratik bir öğrenme ortamında kendilerini rahatça ifade edebilecekleri ve iletişim kurabilecekleri zengin bir görsel projedir.

Öğrencilerin matematiksel kavramların, süreçlerin ve durumların (sayısal, sembolik, geometrik /grafik vb.) Farklı temsilleri arasında ilişki kurabilecekleri, Autodesk 123, Geogebra, Robocompass vb. malzemeleri, iş birliği ve dayanışma ile destekleyebilecekleri ve olumlu yaklaşımlar geliştirebilecekleri bir projedir.

 

Proje Ortakları: