Cumhuriyet Bayramı; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet yönetimini ilan etmesi anısına,  her yıl 29 Ekim günü Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kutlanan bir millî bayramdır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının önemi hakkında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in Onuncu Yıl Kutlamalarının yapıldığı “29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku”nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

29 Ekim günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan “Cumhuriyet” önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne vermiştir. Meclis önergeyi kabul etmiş ve böylece Türk Devletinin yeni yönetim biçimi Cumhuriyet, yeni ismi “Türkiye Cumhuriyeti Devleti” olarak belirlenmiştir. Atatürk, kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Halk da Cumhuriyetin ilanını sevinç ve coşku ile karşılamıştır.

Cumhuriyette Atatürk’ün de söylediği gibi, egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulus, kendini yönetme yetkisini, kendilerini temsil eden milletvekilleri aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet yönetiminde, yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Seçilen temsilciler, yasaları tasarlar ve yöneticileri ulus adına denetler. Ulus, seçimle yöneticileri seçebilir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi çok büyüktür, tüm yurtta 7’den  70’e büyük bir coşku ile kutlanır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun…