“Değerli Yolcular” projemiz değerlerimizi korumak ve değerleri davranışlara yansıtmak amacıyla kurulmuştur. “Yaşam”  değişen dünyada sonsuz bir yolculuktur. Bu amaçla öğrencilerimizle her ay bir gezi düzenleyip geçmişten günümüze seyahat edeceğiz. Bu etkinlikleri derslere entegre edeceğiz. Böylelikle hem öğrenci değerler konusunda farkındalık kazanacak hem de üst düzey düşünme becerisine sahip olacaktır. Tüm bu aktiviteler derslere entegre edilecektir. Yolculuğumuz Ekim ayında başlayıp 5 ay sürüp  Şubat ayının sonunda sona erecektir. Projede değerlerimizi yansıtan unsurları yabancı ortaklarımızla karşılaştırıp, değerlerimizi birbirimize aktaracağız. Proje sonunda 4 başlık altındaki değerleri karşılaştırıp proje ürünü olarak ortaklarımızla birlikte  e-kitap oluşturacağız.

Kitabımızın içeriğini oluşturacak olan başlıklar şu şekilde olacaktır:

  • Her bir ortağın kendi kültürüne ait kahramanların, karakterlerin, tiplemelerin ve önemli kişilerin tanıtılması.
    • Web2 araçlarıyla farklı kültürlerdeki dini bayramların nasıl kutlanacağının anlatılması.
    • Farklı kültürlerin geleneksel kıyafetlerini ve yerel tatlarının tanıtılması.
    • Evrensel değerlerin farklı kültürlere yansımasını anlatan animasyon filmlerinin oluşturulması.

DearPassenger_2