etwinnig
Okulumuz 2018 yılından bu yana Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş en büyük okul ağı olan eTwinning platformunda yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeni ile, Brüksel’de bulunan Merkezi Destek Servisi (Central Support Service – CSS) tarafından 2019-2020 yılı eTwinning Okul Etiketi ödülüne layık görülmüştür.

Avrupa’da Portala kayıtlı 191.000 okul arasından 1211, Türkiye’de 179, Tekirdağ İlimizde 3 okul eTwinning Okul Etiketi almaya hak kazanmıştır.Okulumuzun da bu ödüle layık görülmesi bizim için ayrıca onur kaynağı olmuştur.

eTwinning okulu girişimi yenilikçi ve istekli öğretmenlerin okullarında projelerle bir bağ kurmasını, eTwinning faaliyetinin okullarda yaygınlaşmasını ve okul idarecilerinin de süreç içerisinde yer almasını hedeflemektedir. Bu girişim ile okulların birbiri ile yarışmasından ziyade kendilerini geliştirmesi amaçlanmıştır. Bu süreçte uluslararası projeler yapan okullar, eTwinning okulu kapsamında değerlendirilecektir. Ayrıca bu okulların internet güvenliği (eSafety) konusunda farkındalıklarının da olması beklenmektedir.

Ödüllendirilen okula yönelik faydaları
Bu süreç, okulların diğer okul yönetimleriyle iletişime geçmesini ve okulların görünürlüklerinin artmasını sağlayacaktır. Seçilen okullar, kendi ülkelerindeki ve yurtdışındaki diğer okullarla karşılaştırıldığında kendi okullarının durumunu görebilecek ve aynı zamanda diğer okulların da eTwinning projesi yapmasınını teşvik edecektir.

Bu girişim iki aşamada gerçekleşecektir.
Birinci aşama:

1. Okul, başvuru tarihi itibariyle eTwinning portalına en az 2 yıldır kayıtlı olmalıdır.
2. Okul idarecilerinin bir üyesi eTwinning’e kayıtlı olmalıdır.
3. Okulda eTwinning portalına kayıtlı olan ve aktif projesi bulunan en az iki öğretmen bulunmalıdır.
4. Okuldan en az bir eTwinning öğretmeni en az bir eTwinning eğitim etkinliğine katılmış olmalıdır.
5. eTwinning okulu unvanının verildiği eğitim-öğretim yılı içinde en az bir uluslararası projesi olmalı ve bu proje için Ulusal Kalite Etiketi’ne sahip olmalıdır. (Culture Street 3)
6. Okulun web sitesinde eTwinning logosu yer almalı ve eTwinning web sitesine bağlantı sağlanmalıdır.
7. Başvuru formu okul tarafından doldurulmalı ve okul yöneticisi tarafından imzalanmalıdır.

İkinci aşama

1. Okulda 3 veya daha fazla öğretmen eTwinning projelerinde aktif çalışıyor olmalıdır.
2. Okuldaki eTwinning projelerine en az 2 sınıf katılıyor olmalıdır.
3. Çevrimiçi güvenlik konusunda okulun farkındalığının yüksek olmalıdır
4. Okul, eTwinning logosunu içeren bir pano ya da afişi okulda görünür bir yere asmalıdır.

eTwinning okulu ödülleri:

eTwinning okulu olarak seçilen okula plaket, bayrak, sertifika, web sitesi için dijital rozet, bültende yer alma gibi ödüllerin verilmesi planlanmaktadır. Bu girişimde eTwinning okulu olarak seçilen okulların, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında uluslararası toplantılara davet edilmesi planlanmaktadır.

eTwinning okulu kriterlerini yerine getirerek bu değerli ödülü okulumuza kazandıran öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.