Okulumuz European School Net desteğinde, güvenli internet kullanımında farkındalık oluşturan esafety label “e-güvenlik etiketi” aldı.
Uluslararası geçerliliği olan bu etiket okullara ulus ötesi platformlarda öncelik ve prestij katmaktadır.

eTwinning School olabilmenin de şartlarından bir tanesi olan “ e-güvenlik etiketi” okullarda internet kullanımı uygunluğundan dolayı verilen bir etikettir. Güvenli internet kullanımında farkındalık oluşturan okulumuz esafety label kategorisinde Bronz “e-güvenlik etiketi” almaya layık görüldü. Bu ödülü alabilmek için internet kullanımı hakkında öğrencilere verilen seminer ve pano çalışmaları da etkili olmuştur.

jpeg