45474967_1048905705312354_758388566165291008_o

Ülkemizin de 2009 yılında dahil olduğu, 2005 yılından bu yana Avrupa Komisyonunun e-öğrenme Programının ana hareketi olarak başlatılan eTwinning, 2007 yılından bu yana Yaşam Boyu öğrenme Programına sıkı bir şekilde entegre edilmiştir. Merkezi Destek Servisi, Avrupadaki okullar, öğretmenler ve öğrenciler için eğitimi geliştiren 31 Avrupa Eğitim Bakanlığının uluslararası iş birliğinden oluşan European Schoolnet tarafından yönetilmektedir. Ayrıca eTwinning ulusal düzeyde 38 Ulusal Destek Servisi tarafından desteklenmektedir.

Okulumuz da 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında eTwinning kapsamında Yabancı Dil Zümre Başkanı Bahtışen Yıldırım ve 11/A Otomsayon sınıfından 30 öğrenci ile Ürdün’den Yarmouk University Model School öğrencileri “Culture Street 3” projesinin kurucusu olmuştur. Projede 6 farklı ülkeden (Türkiye ,Slovakya ,Romanya , Sırbistan,İtalya ve Ürdün) 11 okulun katılımıyla , 16-19 yaş grubu öğrencileri çalışmıştır. Proje eş güdümlü olarak 3 farklı yaş kategorisinde ilerlemiştir. Kültür Sokağı 1 (İlk okul) ,Kültür Sokağı 2(orta okul),Kültür Sokağı 3 (Lise ).

Projemizin amacı; öğrencileri farklı kültürlerle tanışmak kültürel miraslarımız konusunda bilgilendirmek ortak yönlerimizi keşfetmek ve ülkeler arasında güzel ilişkiler geliştirmektir. Bu projeyle kültürel miraslarımızın paylaşılan bir bağ olduğunu, tarihimizi ve kimliğimizi; geçmişle, günümüzle ve gelecekle olan bağımızı temsil ettiğini kavratmayı amaçladık.

Projede, tüm bireylerin yeteneklerinden yararlanmayı, birlikte çalışmayı, sorumluluğu paylaşmayı ve grup bağlılığını kazandırmayı hedefledik.Projedeki çalışmalar ortaklar arasında olumlu ilişkiler gelşitirdik ve akran desteği ile iş birliğine dayalı öğrenme yöntemini uyguladık. Öğrencilerimizi Web 2.0 araçlarını kullanmaya teşvik edip yaratıcılıklarını kullanmalarını sağladık. Aynı zamanda ortak olduğumuz okullların öğrencileriyle tanıştırarak İngilizceyi aktif tutup eğlenerek öğrenme sürecini başlatmış olduk.

Öğrencilerimiz gruplara ayrılıp iyi oldukları konularda projeye destek sağladık.Proje Ürdün,Romanya ve Türkiye’de Ulusal Kalite ve Avrupa Kalite Etiketi ödüllerine layık görülmüştür.Öğrencilere sertifikaları İngilizce Öğretmeni Bahtışen YILDIRIM tarafından verilmiştir.

45581801_1048905528645705_8840962223426764800_o