Math Curse Projesi Hakkında

Okulumuz Matematik Öğretmeni Özlem OKUYAN`ın da dahil olduğu ” Math Curse ” adlı eTwinning projesi okulumuz 10/A sınıfından matematik proje görevi alan öğrenciler ve diğer ortakların da katılımıyla Kasım ayı içerisinde başlamıştır. “Math Curse” eTwinning projesinde Türkiye, Portekiz, Moldova Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Almanya’dan da ortaklarımız yer almaktadır.

Projemizin amacı, gençlerimizin eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim ve iş birliği becerilerini geliştirerek ve web2.0 araçlarını kullanarak dijital ortamda kullanabilecek donanımı ve yeterliliği kazandırmaktır. Projemizin hedefi, öğrencilerimizin görme bilincini geliştirerek öğrencilerimize matematiği sevdirmektir. Bu süreçte, ortak ürün olarak matematik temalı bir e-kitap formatında bir hikaye kitabı, ülkelerin yemeklerine benzer formüller oluşturarak yeni icat edilmiş yemeklerin olduğu bir tarif kitabı ve ortak kodlanmış bir slogan oluşturmak hedeflenmektedir. Projemizin dili İngilizce olup öğrencilerimizin yabancı dil gelişimine yarar sağlaması amaçlanmaktadır. 21.yy becerilerine sahip bireyler yetiştirerek onların gelişimlerine katkıda bulunmaktır.