özlem yılmaz senan
STEM eğitimi disiplinler arası ve uygulamaya yönelik yaklaşımı içeren fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin entegrasyonunu hedefleyen bir öğretim sistemidir. Science-Bilim, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik ve Mathematics-Matematik alanlarının baş harflerinden oluşmakta ve bu alanların birbirine entegre edilmesinde ortaya çıkan bir kavramdır. Farklı bir bakış açısıyla STEM; teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi yani yeni bir ürün ortaya koyulmasına STEM denir.
ssstm
21.yy becerilerine sahip, takım çalışması yapabilen, teknoloji okuryazarı ve bilimsel proje üretebilen genç nesiller yetiştirilmesi öğretmenler için önemlidir. STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) çalışmaları ile teknolojiyi aktif kullanabilen, ortaya iş birliği içerisinde çalışarak bir ürün ortaya koyabilecek, bilimsel süreç becerilerine sahip bireyler yetiştirilecektir. Okulumuzda STEM öğrenim yaklaşımını öncelikle öğretmenler arasında yaygınlaştırmak için Çorlu İMKB Fen Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Özlem YILMAZ SENAN (STEM öğretmeni) ile okulumuz Matematik öğretmeni(STEM öğretmeni) Özlem OKUYAN tarafından eğitim verilmiştir. Eğitim sonunda edilinen bilgiler ışığında öğretmenlerimiz tarafından örnek çalışmalar tasarlanmıştır.