PSİKOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ

Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi; önleyici rehberlik anlayışıyla “eğitim ve gelişime önem veren rehberlik” modeline uygun olarak çalışmayı hedefler. Öğrencilerin;

Kendini ve içinde bulunduğu durumu doğru algılayabilen ve yorumlayabilen,

Kişisel değerleri ile toplum normları arasında bir köprü kurabilen,

Duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde ifade edebilen,

Sağlıklı, duyarlı, yaratıcı ve çalışmaktan haz alan bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlar.

 

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Uyum Çalışmaları: Öğrenciler; okulunu, bölümlerini, sunulan olanakları, yöneticileri ve öğretmenlerini tanır ve okulda uyulması gereken kuralları öğrenir.

Tanıma çalışmaları: Öğrencileri tanımak ve onu kendisine tanıtmak amacıyla geçerlik ve güvenirliği yüksek ölçme araçlarının (test, anket, envanter) yardımıyla, çeşitli teknikler kullanılarak tanıma çalışmalarına yer verilir.

Bireysel/Grup Psikolojik Danışmanlık: Öğrenciler ihtiyaç duydukları konuda psikolojik danışma ve rehberlik bölümünden bireysel görüşme talep edebilirler. Görüşmeler randevu esasına göredir. Öğrenci, öğretmen, aile ve kendi gözlemlerinden edindiği bilgiler doğrultusunda da Psikolojik danışman ayrıca öğrencileri bireysel görüşmeye davet edebilir.

Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunları Belirleyici ve Tanımlayıcı Çalışmalar:

Sosyometri

Sınav Kaygısı Envanteri

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

Burdon Dikkat Testi

Problem Tarama Envanteri

Mesleki Olgunluk Ölçeği gibi test, anket ve envanterlerden yararlanılır.

Sınıf Rehberlik Çalışmaları / Sınıf Gözlemleri: “Ortaöğretim Rehberlik ve Yönlendirme Dersi” Programına göre sınıf rehber öğretmeni tarafından uygulanacak etkinliklere rehberlik eder, gözlemci olarak katılır, yetkinlik gerektiren uygulama çalışmalarını yapar.

Seminer Çalışmaları:

Şiddetle Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü

Verimli Ders Çalışma ve Etkili Zaman Yönetimi

Ergenlik Dönemi Özellikleri

Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları

YKS hakkında bilgilendirme gibi ihtiyaç doğrultusunda psikolojik danışman tarafından veya kaynak kişilerin de okula davet edilerek verilen seminerlerdir.

 Bir üst öğrenim kurumları hakkında bilgilendirme: Öğrencilere bir üst öğrenim kurumları hakkında bilgilendirme çalışması yapılır.

Mesleki Rehberlik Çalışmaları: Eğitim sürecinde her öğrenciye; meslekî tercih yapması, kendine uygun mesleğe yönelmesi, iş yaşamına ve mesleğe hazırlanması için gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir.

Pano çalışmaları: Öğrenci bilgilendirme çalışması olarak “Bilinçli Teknoloji Kullanımı, Akran Zorbalığı, YKS” vb. konularda pano çalışmaları hazırlanır.

 

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

Veli Bilgilendirme Toplantıları: Anne-baba bilgilendirme çalışması olarak “Aile İçi İletişim, Anne Baba Tutumları ve Çocuk Üzerindeki Etkisi, Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Sorunlarla Başa Çıkabilme” vb. konularında toplantılar düzenlenir.

Seminer Çalışmaları: İhtiyaç doğrultusunda uzman kişilerin okula davet edilerek verilmesi sağlanan seminerlerdir. Anne-baba bilgilendirme çalışması olarak “Aile İçi İletişim, Anne Baba Tutumları ve Çocuk Üzerindeki Etkisi, Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Sorunlarla Başa Çıkabilme” vb. konularında toplantılar düzenlenir.

Bireysel Görüşmeler: Veliler gerekli gördükleri durumlarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nden randevu alarak rehberlik görüşmesi talep edebilirler.

Bilgilendirici broşür ve bülten çalışmaları: Ailelerin eğitim sürecindeki çocuklarına uygun destek verebilmelerine yardımcı olmak amacıyla çocukların (fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal) gelişimsel durumları ve iletişim gibi ihtiyaç duyulan konularda velilere bilgilendirici broşür ve bültenler hazırlanır.

 

ÖĞRETMENE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bireysel Görüşmeler: Öğretmenler ihtiyaç duydukları her durumda psikolojik danışma ve rehberlik bölümünden randevu alarak danışmanlık talep edebilirler.

Seminer Çalışmaları: Öğretmenler tarafından ihtiyaç duyulan konularda eğitimler planlanır. Eğitimler, alanında uzman kişilerin davet edildiği çalışmalardır.

Danışmanlık Çalışmaları: Ayda bir kez olmak üzere sınıf rehber öğretmenleriyle; öğrencilerin akademik ve duygusal durumlarını değerlendirmek üzere görüşmeler yapılır. Bu görüşmelerde öğretmenler gözlemlerini paylaşır, önleyici rehberlik çalışmalarının sağlıklı şekilde yürütülmesi amaçlanır.