Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ nde öğrencilerimizin bilişsel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini izlemeye ve desteklemeye yönelik çalışmalar gerçekleşmektedir.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık sürecinde; öğrenciler her konuda yargılanmadan koşulsuz kabul edilerek, dinlenir. Öğrencilerin ve velilerin, gizlilik ilkesi çerçevesinde güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek danışılan her konuda rehberlik edilir.

Rehberlik Servisi Tarafından Yapılan Çalışmalar

1-Öğrenci Görüşmeleri
a- Bireysel Görüşmeler:

Bireysel görüşmeler;

 • Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne başvurmaları yoluyla,
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geribildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından uygulanan envanter, test vb. uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.

b- Grup Görüşmeleri

Grup görüşmeleri;

 • Okula yeni gelen öğrenciler için oryantasyon sağlamaya yönelik grup görüşmeleri,
 • Ders başarısı düşük öğrencilerle yapılan verimli ders çalışma ile ilgili grup görüşmeleri
 • Sınav kaygısı olan öğrencilerle sınav kaygısı ile baş etme konusunda grup görüşmeleri,
 • Uyum sorunu yaşayan öğrencilerle yapılan grup görüşmeleri,
 • Benzer sorunlar yaşayan öğrencilerle bir araya gelerek gerçekleştirilen grup rehberliği çalışmaları,
 • Sınıf içi arkadaşların birbirleriyle yaşadığı problemlerin çözümü çalışmaları vb. gibi çalışmalar yapılmaktadır.

2-Öğrenci Tanıma ve Uyum Çalışmaları
Öğrencilerin kişilik özellikleri, psiko-sosyal gelişimleri, yetenek ilgi alanları ve akademik gelişimleri dikkate alınarak gerçekleştirilen çalışmalardır. Liseye yeni kayıt olan öğrenciler, rehberlik birimi tarafından “oryantasyon” çalışmalarına alınarak okulu tanıma fırsatı bulurlar. Öğrenciler;  okulu, bölümleri,  sunulan olanakları, yöneticileri ve öğretmenlerini tanır. Okulda uyulması gereken kuralları öğrenir.

Yıl içinde, çeşitli gözlem ve teknikler kullanılarak öğrencilerin kendileri ile ilgili farkındalık kazanmaları sağlanır. Öğrencilerin kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri yönünde destekleyici çalışmalara yer verilir.

3-Veli Görüşmeleri

Rehberlik psikolojik danışmanlık birimi sadece öğrencilerle değil aynı zamanda velilere de yönelik çalışmalar yürütmektedir. Okulumuzda velilerimizle bireysel görüşmeler ve eğitim etkinlikleriyle bir araya gelir. Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda gerçekleştirilir.

4-Öğretmen Görüşmeleri

Rehberlik Servisi, ders öğretmeleri ile rehberlik merkezli toplantılar yaparak sınıfta karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözüm yolları hakkında görüşmeler yapmaktadır. Öğrenci odaklı toplantılar yapılarak tüm öğrenciler hakkında ayrıntılı bir şekilde konuşulup değerlendirmeler yapılmaktadır.  Ayrıca ihtiyaç dahilinde sınıf ve branş öğretmenleriyle bireysel görüşmelerde yapılmaktadır.

5-Seminerler

Seminerlerimiz katılımcılarda farkındalık oluşturmak, kendilerini ve çevrelerini daha iyi tanımalarına yardımcı olmak amacıyla gerçekleşmektedir.  Bu amaç doğrultusunda yıl içerisinde öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak çeşitli seminerler düzenlenmektedir. Seminerler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

a- Öğrencilere Yönelik Seminer Çalışmaları

Öğrencilere Yönelik Seminer Çalışmalarımızda öğrencilerimizi yaşama hazırlamayı da hedeflenmektedir.

Seminer Konularımız:

 • Etkili İletişim
 • Verimli Ders Çalışma
 • Şiddetle Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü
 • Etkili Zaman Yönetimi
 • YGS –LYS Sınav Stratejileri
 • Ergenlik Dönemi Özellikleri
 • Bağımlılıklardan Kurtulma

b- Velilere Yönelik Seminer Çalışmaları

Velilerle yapılan seminer çalışmalarının amacı öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemini göz önünde bulundurarak öğrencileri anlama konusunda velilerimize farklı bakış açıları kazandırmaktır.

Seminer Konularımız:

 • Anne Baba Tutumları Ve Çocuk Üzerindeki Etkisi
 • Aile İçi İletişim
 • Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Sorunlarla Başa Çıkabilme
 • DEHB Ve Öğrenme Güçlüğü
 • Öfke Kontrolü
 • Çağımızda Gençlik Sorunları(Madde Bağ. Ve Teknoloji Bağ.)
 • Sınav Kaygısı
 • Üniversite Giriş (YGS-LYS) Sınavları
 • Aile İçinde İletişim
 • Sınav Sürecinde Başarılı Veli Tutumları
 • Verimli Ders Çalışma Yöntemleri
 • Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları

Hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak, öğrencilerin başarılarının takibini yapmak ve değerlendirmek amacıyla, öğrencileri tanıma ve  sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.

Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik ölçek, test ve envanterler uygulanır.

Test ve Envanterler

 • Burdon Dikkat Testi
 • Otobiyografi
 • Sosyometri
 • Kime Göre Ben Neyi
 • Kimdir Bu?
 • Beier Cümle Tamamlama
 • Problem Tarama Envanteri
 • Başarısızlık Nedenleri Envanteri

gibi envanterler; öğrencilerin akademik ve kişisel gelişim düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmamızı ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yönlendirmemizi sağlamaktadır.

6-    Yayınlarımız

Yayınlarımız yıl içerisinde belirlenen istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda veli ve/veya öğrenciyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanır.

Size daha nitelikli zaman ayrılmasını istiyorsanız lütfen rehber öğretmenimizle görüşmek için randevu alınız.