Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen, 12.07.2019 tarihli  ve 30829 sayılı Resmi  Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği’nce Okulumuz Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurarak Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazanmıştır.