Okulumuz Tekstil Teknolojisi Alanı 11. sınıf öğrencileri ve bölüm öğretmenleri 08.06.2023 tarihinde Bursa iline teknik gezi gerçekleştirdiler. Teknik gezi kapsamında sırasıyla Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, TUBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı ve Merinos Tekstil Sanayi Müzesi ziyaret ettiler.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ziyaretinde, Tekstil Mühendisliği Bölümü tanıtıldıktan sonra öğrencilerimiz mevcut atölyelerde ve laboratuvarlarda kullanılan cihazları, makineleri inceleme imkanı buldular. Yapılan uygulamalar hakkında öğrencilerimize bilgiler aktarıldı. Öğrencilerimizin üretim yaptığı örme kumaştan Atatürk Portre çalışmaları, Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Y. Dilek TOPRAKKAYA KUT’ a ve TUBİTAK BUTAL Müdürü Sedat AKTAŞ’ a takdim edildi.

Ardından TUBİTAK bünyesinde bulunan Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı ziyaret edildi. Bu ziyarette, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz Malzeme – Tekstil Laboratuvarında yapılan testleri, kullanılan cihazları inceleyip gözlemleme fırsatı buldular. Böylece öğrencilerimiz akredite laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinMİŞ oldular. Öğrencilerimizin üretim yaptığı örme kumaştan Atatürk portre çalışmaları TUBİTAK BUTAL Müdürü Sedat AKTAŞ’ a takdim edildi. Son olarak öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz Merinos Tekstil Fabrikası’nda üretim hattında kullanılan makinelerin ve cihazların sergilendiği Merinos Tekstil Sanayi Müzesi’ni ziyaret ettiler. Müze rehberi tarafından öğrencilerimize bilgiler aktarıldı. Böylece öğrencilerimiz; müzede sergilenen makineler, cihazlar ve ürünler ile ilgili gözlem ve inceleme yapma imkanı buldular.