Okulumuzun Matematik Öğretmeni Özlem OKUYAN`ın da dahil olduğu ” Transformed Classrooms ” adlı eTwinning projesi okulumuz 11/A sınıfından matematik proje görevi alan öğrenciler ve diğer ortakların da katılımıyla Eylül ayı içerisinde başlamıştır. “Transformed Classrooms” eTwinning projesinde Türkiye, Gürcistan, Hırvatistan, İspanya, Letonya, Moldova Cumhuriyeti ve Romanya’dan da ortaklarımız yer almaktadır.

Projemizin amacı, gençlerimizin araştırmalarını yaparken yaratıcılığını ve yenilikçiliğini, eleştirel düşünme ve problem çözme, iletişim ve iş birliği becerilerini geliştirirerek web2.0 araçlarını kullanıp dijital ortamda gelişmelerini sağlamaktır. Projemiz, teknolojiyi eğitim ortamlarına entegre etmek için kullanılan yöntemlerden biri olan SAMR modelinin bir uygulamasıdır.  Proje kapsamında öğrenmeyi geliştirmeye ve dönüştürmeye yönelik etkinlikler gerçekleştirilerek öğrencilerin teknolojiyi etkin kullanan bireyler olmaları hedeflenmektedir. Projemizin dili İngilizce olup öğrencilerimizin yabancı dil gelişimine yarar sağlaması amaçlanmaktadır. Gençlerimizin, 21.yy becerilerine sahip bireyler olarak gelişimlerine katkıda bulunmaktır.